Skupština

Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata.
Skupština medžlisa:

  • bira radno predsjedništvo koje rukovodi radom skupštine,
  • bira članove izvršnog odbora medžlisa,
  • daje opće smjernice za rad izvršnog odbora medžlisa,
  • usvaja godišnji plan i izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa,
  • daje saglasnost na prijedlog budžeta i završni račun medžlisa.