Medžlis

Službeni naziv: Medžlis Islamske zajednice Kozarac
Adresa: Maršala Tita bb, 79202 Kozarac
tel: 052/346-080
fax: 052/346-081

Godina osnivanja medžlisa: 1959.

Muslimanska populacija na području medžlisa: 29.000 (prije agresije, a trenutno oko 8.000 stalnih povratnika)
Površina: oko 325 km2
Broj džemata: 15
Broj uposlenih: 10 stalnih imama; 1 honorarni imam