Pitanja – odgovori

Šta je to Islam?

Islam je vjera koju je Allah s.v.t. objavio svim ljudima na svijetu preko svoga poslanika Muhammeda s.a.v.s.
Riječ islam je arapska riječ i znači pokornost.
Islam nas uči da postoji samo jedan bog, Allah s.v.t. koji je stvorio sve što postoji, sve što mi vidimo i što ne vidimo, što znamo i što ne znamo.
Islam znači pokornost Allahu, gospodaru svemira, ljudi i svih bića koja postoje. Islam znači i pokornost Allahovom poslaniku Muhammedu s.a.v.s.
Ljudi koji vjeruju u Islam i koji vjeruju u Allaha i pokoravaju mu se zovu se muslimani i muslimanke.


Koliko ima islamskih šarta i koji su?

Islamskih šarta ima 5 i to:

  • kelime i šehadet,
  • obavljanje namaza,
  • post u ramazanu,
  • davanje zekata,
  • odlazak na hadždž.