Vakifska džamija u Hrnićima

Prva džamija u džematu Hrnići je zgrađena početkom XX stoljeća. Iz temelja je obnovljena sredinom istog vijeka. 1992. godine je porušena od strane agresora. Obnova ove džamije je počela 2002. godine na djelimično dislociranoj lokaciji i u potpuno novim gabaritima i obliku. 2012. je svečano otvorena.