Kozaruška – Prva džamija

Pouzdane informacije o izgradnji prve Kozaruške džamije ne postoje. Pretpostavlja se da je izgrađena početkom XVIII stoljeća. Od najranijih vremena bila je izgrađena od kamena. Više puta je adaptirana i renovirana u prošlosti. Početkom XX stoljeća izgrađena joj je munara od pečene cigle. Porušena je krajem maja, odmah nakon agresorske okupacije Kozarca. Obnova ove džamije je počela krajem 1999. godine. Svečano je otvorena 2000. godine i prva je džamija koja je obnovljena i svečano otvorena na području manjeg BiH entitet, tkz. RS-a. Nova džamija je zagržala kamene zidove, koji nisu u potpunosti bili uništeni, i predratni izgled. Proglašena je i prozvana “džamijom nade”, a u novoj historiji je nazvana “Prva džamija”.