Kalatska džamija

Izgrađena je krajem XVII stoljeća. Izgrađena je od kamena. Do 1992. godine zadržala je prvobitni oblik kojeg je i ranije imala. Jedino joj je dograđena betonska munara krajem sedamdesetih godina XX stoljeća. Agresorskim projektilima i usljed miniranja porušena je do temelja 1992. godine. Obnova je počela 2002. godine, a svečano je otvorena 2013. godine. Nova džamija je modernijeg stila sa kupolom ispod četverovodnog krova. Iznutra je bogato ukrašena. Pored džamije je formirana biblioteka “Ilijas ef. Mahmuljin”.