Gradska džamija u Kozarcu

Po ulasku Kozarca u Osmansko Carstvo 1518. godine uspostavljena je stalna vojna posada unutar gradskih zidina. Za potrebe posade je izgrađena drvena džamija. Ova džamija je vise puta renovirana i iz temelja građena. Prva velika obnova je bila prilikom obnove grada 1736. godine, a zatim nakon odlaska Osmanslija, 1880. godine. Džamija je u više navrata renovirana i u XX stoljeću, a 1992. godine je u potpunosti uništena od strane agresora. Obnova ove džamije još uvijek nije počela.

Gradska džamija u Kozarcu