Džamija u Kevljanima

Prva džamija u ovom džematu je izgrađena pred kraj osmanslijske uprave Bosnom. Ova građevina je više puta adaptirana, a sedamdesetih godina XX stoljeća je iz temelja obnovljena i izgrađena joj je betonska munara. 1992. godine je porušena od strane agresora, a obnova joj je počela 2000. godine. Svečano je otvorena 2005. godine. U haremu džamije su pronađene dvije masovne grobnice, od kojih se jedna ubraja među najveće do sada pronađene.