Džamija u Hadžićima

U vrijeme Osmanlijske uprave Bosnom na području današnjih Hadžića izgrađen je mesdžid u kojem su se obavljali dnevni namazi i mektebska pouka, dok se u obližnjoj Kevljanskoj džamiji klanjala džuma i bajrami. Takvo je stanje potrajalo sve do osamdesetih godina XX stoljeća kada je pokrenuta inicijativa za izgradnju džamije. Džamija je pred sami rat izgrađena, ali nije dočekala ni svečano otvorenje, a već je bila porušena od strane agresora. Njena obnova je počela 2004. godine . Izgrađena je istovjetna džamija onoj prijeratnoj. 2016. godine a izgrađena joj je i druga munara. Nije još uvijek svečano otvorena.