Džamija u Gornjim Jakupovićima

U toku Osmanske države u Gornjim Jakupovićima je izgrađen mesdžid. Ovaj objekat jeviše puta renoviran i dograđivan, a sedamdesetih godina XX stoljeća je otpočela izgradnja džamije na novoj lokaciji. Ova džamija je 1992. godine porušena od strane agresora. Njena obnova je počela 2001. godine, a još uvijek nije svečano otvorena.

Džamija u Gornjim Jakupovićima