Riječ-dvije o teobi, pokajanju, kao pripremi za ramazan

Podijeli objavu

 

Sa imenom Allaha, Oprostu sklonog, Ljubavi Punog.

Razmišljajući o ramazanu pitao sam se; na koji način se pripremiti za ramazan, i koji vid pripreme staviti na prvo mjesto?
Smijernicu ka odgovoru sam našao u riječima Allaha Plemenitog dž.š.  kada navodi dovu Hazreti Ibrahima a.s
. „ I sačuvaj me poniženja na Dan proživljenja. Na dan kada ne koriste ni potomstvo ni imetak. Osim onome ko Allahu dođe sa zdravim/čistim/pokornim srcem“ ( Eš-Šu’ara: 87,88,89).

Shodno značenju gore spomenutih ajeta krenuo sam od postavke ispravljanja i čišćenja srca. Jedan od najuzvišenijih puteva ka tome jeste teoba/pokajanje. Teoba jeste povratak Milostivom Gospodaru, Allahu dž.š. i napuštanje onoga što je Njemu, dž.š. mrsko.

Kao izuzetno intiman čin između insana, roba i Allaha dž.š. pokajanje je put uspjeha na oba svijeta, spas od vatre i susret sa Plemenitim Gospodarom. Kroz takvu vezu i odnos sa Allahom, čovjek pred Njega, dž.š. iznosi srce opterećeno grijesima, zaslijepljeno talogom svakodnevnog života,priznavajući svoju malaksalost, a zauzvrat od Silnog i Hvale Dostojnog dobija: oprost, duhovnu, psihološku i tjelesnu snagu i srce obnovljene snage i budnosti. Budnost kojom biva usmjeren ka Allahovom zadovoljstvu.

Allahovo zadovoljstvo je neporecivi vrhunac svih mogućih nagrada: „ A Allah je vjernicima i vjernicama obećao džennetske predjele, kroz njih rijeke teku, u kojima će vječno boraviti; i plemenito boravište u edenskim vrtovima. A Allahovo zadovljstvo je veće; to je uistinu uspjeh silan.“ Sura Et-Tewbe (72) . Upravo ka tom zadovoljstvu su usmjerene sve stremnje sinova Ademovih.

Sa druge strane jedna od zamki koje šejtan podmeće insanu jeste da ga je sramota da se kaje ili da prizna grijeh, pa makar i pred Allahom. Često se pravdajući floskulama kao što su: „Kako ću se ja pokajati, znaš li ti šta grijeha ja imam?“ i sl. Nadam  se da pouku nalazimo u riječima Mustafe, Muhammeda s.a.v.s. „Svi su sinovi Ademovi griješnici, a najbolji su griješnici oni koji se kaju.“ Također nas savjetuje Muhammed s.a.v.s:Osjećaj krivice u prsima zbog grijeha je svojevrsni oblik pokajanja/teobe.“

Međutim najblagodatnije riječi utjehe jesu riječi Allahove: „Reci: ‘O robovi Moji (Allahovi), koji ste se prema sebi ogriješili ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah zaista sve grijehe prašta.“ Ovdje se mora naglsiti ispravno razumijevanje ajeta. Allah je kadar oprostiti grijehe, ali kao svojevrsnu potvrdu naše odlučnosti Uzvišeni Bog od nas traži ispunjavanje uvijeta koji tvore teobu/pokajanje.

Dati uvjeti su sljedeći:

Nijjet, odnosno čvrsta odluka da se pokajanje čini radi Allaha Dragoga, radi Njegove ljubavi, Njegovog zadovoljstva i Njegove svjetlosti.
Osjećaj kajanja, koji je pojedinačni osjećaj u prsima, kao i nijjet.
Krajnje nastojanje da se grijeh ostavi u potpunosti za sva vremena.
U slučaju da se nanese šteta drugome, ta šteta treba da se ispravi i nadoknadi.

Nakon svega rečenog treba na kraju napomenuti nagrade koje čekaju one koji su skloni teobi. Prije svega ubrajanje u grupu ljudi u koje spadaju plemeniti poslanici. Sam je Muhammed s.a.v.s rekao da se dnevno kajao po stotinu puta, iako nije imao grijeha i oni eventualni su mu već za života bili oprošteni ipak je to činio kao izraz zahvalnost Allahu dž.š. Zatim, Ljubav Allahova. Ljubav Onoga koji nas voli više od naših majki i Koji se raduje pokajanju insana više nego davljenik što se raduje spasenju.

Sljedeće jeste da čovjek biva oslobođen od grijeha.

Biva oslobođen tereta koji ga uskraćuje da osjeti slast svojih ibadeta i koji stavlja koprenu na putu spoznaje Allaha i uzvišene vjere Dini Islama.

Čuva nas od šejtana i njegovih uznemiravanja. Teoba jezaštita od vatre džehennema.

Molim Allaha Milostivog da nam otvori vrata pokajanja, da nam da da osjetimo slast ramazana i da pred Njegovo plemenito Lice dođemo sa zdravim i pokornim srcem.

I zadnja dova naša je: „Hvala Allahu, Gospodaru svjetova”.

Piše: Elvedin ef Hodžić, imam džemata Kalata


Podijeli objavu
Obavještenja
Obavijesti me o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x