Spisak DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena u periodu 2017. – 2019. godina

Podijeli objavu

Spisak DNK-a nalaza sa Korićanskih stijena u periodu 2017 – 2019 godina

 1. Ahmetović (Fehim) Hamdija
 2. Aliji (Nedžib) Enver
 3. Ališić (Mehmed) Edin
 4. Antunović (Ivo) Ilija
 5. Avdić (Ibrahim) Sead
 6. Avdić (Sulejman) Rasim
 7. Bajrić (Ramo) Šerif
 8. Bajrić (Šerif) Zarif
 9. Balić (Selim) Jusuf
 10. Bašić (Muharem) Rasim
 11. Beriša (Smail) Razim
 12. Bešić (Adem) Bećir
 13. Bešić (Hamid) Zilhad
 14. Bešić (Meho) Nihad
 15. Bešić (Muhamed) Nihad
 16. Bešić (Smajo) Nedzib
 17. Blažević (Avdo) Elvir
 18. Blažević (Hamdija) Ahmet
 19. Blažević (Sejdo) Ćamil ili Džemal
 20. Blažević (Sulejman) Šerif
 21. Blažević (Sulejman) Šerif
 22. Crnić (Derviš) Uzeir
 23. Čolić (Džemal) Hasan
 24. Čolić (Muho) Hamdija
 25. Ćejvan (Hasan) Alija
 26. Ćejvan (Ibrahim) Zijad
 27. Ćoralić (Hasan) Emin
 28. Draguljić (Franjo) Grgo
 29. Draguljić (Grgo) Marko
 30. Draguljić (Grgo) Stipo
 31. Draguljić (Ivo) Anto
 32. Duračak (Redžep) Dževad
 33. Džonlagić (Kemal) Emir
 34. Elezović (Hajrudin ) Jasmin
 35. Elezović (Kasim) Fahrudin
 36. Elezović (Muharem) Edin ili Emir
 37. Elezović (Salih) Hajrudin
 38. Fazlić (Ismet) Jasim
 39. Fazlić (Ismet) Mirsad
 40. Fazlić (Refik) Almir
 41. Garibović (Emin) Zuhdija
 42. Garibović (Osman) Šefik
 43. Garibović (Sadik) Sakib ili Samir
 44. Garibović (Šaćir) Esad
 45. Grabić (Meho) Mustafa ili Vejsil
 46. Gutić (Hasan) Mirsad
 47. Hegić (Avdo) Mesud
 48. Hirkić (Husein) Ismet
 49. Hirkić (Husein) Rifet
 50. Hirkić (Husein) Šefik
 51. Hodzić (Fehim) Midhet
 52. Hodžić (Redžep) Rasim
 53. Horozović (Alija) Emsud
 54. Horozović (Alija) Said
 55. Hrnić (Mumin) Harun
 56. Ičić (Hajro) Sabahudin
 57. Jakupović (Mustafa) Dedo
 58. Jakupović (Rešid) Ibrahim
 59. Jaskić (Jasim) Fehret
 60. Jezerkić (Avdaga) Ahmet
 61. Kadirić (Meho) Zuhdija
 62. Kahrimanović (Abid) Rifet
 63. Kahrimanović (Edhem) Almir
 64. Kahrimanović (Fehim) Dursum
 65. Kapetanović (Mustafa) Alija
 66. Karabašić (Dedo) Samir
 67. Kararić (Ahmet) Isak
 68. Kararić (Emin) Zebir
 69. Kešić (Hasan) Senad
 70. Krivdić (Mehmed) Nihad
 71. Krivdić (Zijad) Muharem
 72. Kuburaš (Ćazim) Fahrudin ili Sabahudin
 73. Kulašić (Mustafa) Husein
 74. Kulašić (Omer) Abaz
 75. Mahmuljin (Arif) Ibrahim
 76. Marošlić (Himzo) Fikret
 77. Marošlić (Redžo) Himzo
 78. Medić (Hilmija) Šefik
 79. Mehmedagić (Bećo) Alija
 80. Memić (Sulejman) Nihad
 81. Mujkanović (Esad) Senad
 82. Mujkanović (Redžep) Fahrudin
 83. Muranović (Salih) Samir
 84. Murćehajić (Hase) Idriz
 85. Muretčehajić (Jusuf) Edin
 86. Oruč (Osman) Refik
 87. Pervanić (Zaim) Mustafa
 88. Sivac (Ibrahim) Merzuk
 89. Sivac (Šefik) Kasim
 90. Softić (Edhem) Ekrem
 91. Šljivar (Halil) Omer
 92. Šljivar (Imsir) Omer
 93. Tadžić (Ibrahim) Zijad
 94. Trnjanin (Bejdo) Sakib
 95. Trnjanin (Ibrahim) Zijad
 96. Turkanović (Hamdija) Senad ili Suad
 97. Vehabović (Miralem) Mirsad ili Seid
 98. Velić (Pašo) Zijad
 99. Zulić (Alija) Mirsad
 100. Zulić (Alija) Suad
 101. Zulić (Latif) Nedžad
 102. Zulić (Uzeir) Mesud

Obavještavamo članove porodica nestalih osoba sa Korićanskih stijena da su do sada prema informacijama Instituta za nestale osobe BiH pristigli DNK-a nalazi za gore navedene nestale osobe ekshumirane 2017. godine. Ujedno Vas obavještavamo da ćemo i u narednom periodu u suradnji sa INO BiH na ovaj način obavještavati porodice o pristiglim DNK-a nalazima. Ujedno molimo porodice da Institutu za nestale osobe BiH –Područni ured Bihać i Terenski ured Sanski Most dostave kontakte (telefone i adrese) ukoliko je došlo do promjena ili nisu ih dostavili (kontakt 037 223 606 i 037 684 300, Medžlis IZ Kozarac, Udruženje Izvor ili Udruženje logoraša Kozarac).


Podijeli objavu

Ostavite komentar

avatar
  Obavještenja  
Obavijesti me o