MUKABELA 15. džuz: Sura koja nam je vaiz u kući

Podijeli objavu

Ajeti sure El-Isra i El-Kehf čine 15. džuz

Sura Isra dobila je naziv po putovanju Poslanika, a.s., do Allaha, dž.š. Brojne su poruke ovog putovanja, ali neka nam uvijek na umu bude to što je u ovoj noći propisano pet dnevnih namaza koji se vrjednuju kod Allaha kao pedeset. Stoga, nemojmo dozvoliti sebi da nam prođe bilo koji namaz, jer to nije jedan već deset namaza.

Sura Isra nosi brojne poruke i značajan broj ajeta počinje imperativima, naredbama šta trebamo činiti, a  šta nam je zabranjeno, stoga se s pravom ova sura nalazi u izboru sura koje se moraju napamet naučiti prilikom studiranja Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Ona je poput imama, odnosno hatiba ili vaiza koji boravi u našoj kući i ukazuje nam šta je dobro, a šta loše, stoga čitajmo njezin prijevod i sprovodimo u svom životu imperative iz ove sure.

Između ostalih ajeta s naredbama ovdje ćemo izdvojiti jedan (36) koji je itekako važan danas, u vremenu tehnologije i tehnike, prijenosa informacija, sveopćih komentatora i sveopćeg ogovaranja: “Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati“.

Ovdje se ne spominju usta, odnosno riječi, ali one su produkt našeg sluha, vida i razuma. Također, poslije ovog ajeta ipak dolazi ajet koji nas upozorava na naše riječi: “Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima…“

Zar danas većina neprijateljstava među muslimanima, sufijama, vehabijama, bosanskim tradicionalistima, šiijama, selefijama… nije upravo zbog riječi?!

Ova sura koja čini glavninu srednjeg džuza u Kur’anu nosi i tu poruku srednjeg puta u islamu, pa nam se kaže da ne budemo rasipnici (26), ne hodamo nadmeno (37), da dozivamo Allaha umjerenim glasom (110).


Podijeli objavu

Ostavite komentar

avatar
  Obavještenja  
Obavijesti me o