O selamu (deveti dio)

Podijeli objavu

Nazivanje selama povećava berićet

Kaže Allah, dželle ša'nuhu: „A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim (berićetnim) i uljudnim.“[1]

Prenosi se od Enes ibn Malika, radijallahu anhu, da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da upotpunjuje svoj abdest, povećat će mu se godine života; da naziva selam koga sretne od ummeta Poslanika, alejhi selam, povećat će mu se dobra djela; da kad uđe u kuću nazove selam ukućanima, povećat će im se bereket; da klanja duha-namaz, jer je duha-namaz onih koji se iskreno kaju; da poštuje starije i bude milostiv prema djeci – i bit će zajedno u društvu s Poslanikom, alejhi salatu ve selam, na Danu Suda.[2]

Meleki pišu mnogostruka dobra djela osobi koja naziva selam

Ko nazove puni selam, riječima ‘esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu’, meleki će mu zapisati trideset hasenata, i tako svaki put.

Neki čovjek je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: „Esselamu alejkum.“ A Poslanik, alejhi selam, reče: „Deset.“ Zatim je došao drugi čovjek i rekao: „Esselamu alejkum ve rahmetullahi.“ A Poslanik, alejhi selam, reče: „Dvadeset.“ Zatim je došao sljedeći i rekao: „Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.“ A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Trideset.“[3]

Ibn Hibban navodi sličnu predaju u svom Sahihu i dodaje, nakon što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ‘trideset’: „Zatim je prošao sljedeći i nije nazvao selam, pa je Poslanik, alejhi selam, rekao: Šta mu se dogodilo, da je zaboravio na svoje drugove (tj. ne nazvavši selam). Kad neko od vas dođe u medžlis (mjesto okupljanja), neka nazove selam, te ako hoće da sjedne (da se druži), neka sjedne, a ako ustane (hoće da ide), neka poselami, zaista prvi selam nema prednost nad zadnjim (tj. vrijednost je u oba selama).“[4]

Bitno je znati i da dodaci selamu nakon riječi: ‘esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu’, poput ‘ve magfiretuhu’ (Allahov oprost), ili ‘ve ridvanuhu’ (Allahovo zadovoljstvo) – nemaju osnovu, i iako se navode u nekim zbirkama hadisa, ovi dodaci i hadisi su od slabih predaja.[5]

________________________________________________

Autor: Elvis Deumić

 

[1] Sura en-Nur, ajet 61.

[2] Hadis bilježi Ebu Ja'la el-Musalij u svom Musnedu, broj hadisa 4125, hadis merfu’ (hasen).

[3] Tirmizi, 2689, sahih. Ebu Davud, 5195, s tim da Ebu Davud navodi da je Poslanik, alejhi selam, uzvratio svaki put na selam.

[4] Ibn Hibban, 493, sahih.

[5] Ebu Davud, u svom Sunenu, hadis broj 5196, navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao četvrtom koji je nazvao selam riječima: „Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve magfiretuhu“ – da mu je zapisano četrdeset hasenata. Međutim ovaj hadis je daif (slab).


Podijeli objavu

Ostavite komentar

avatar
  Obavještenja  
Obavijesti me o