O selamu (peti dio)

Podijeli objavu

Nazivanje selama umrlima

Od sunneta (mustehaba) je prenijeti selam umrlima kao što je i selam živima riječima ‘esselamu alejkum ve rahmetullahi’. Posjeta mezarlucima je mustehab, dozvoljeno, muslimanu kako bi se prisjetio smrti, ahireta, polaganja računa za svoja djela na dunjaluku. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Bio sam vam zabranio odlazak na mezarja, ali sad ih obilazite.“[1]

Jednom je Poslanik, alejhi selam, izašao na mezarluke Beki'a u Medini jer je Allah, dželle ša'nuhu, bio naredio mu, putem meleka Džibrila, alejhi selam, da ide tražiti oprost za umrle muslimane, čineći im dovu. Aiša, radijallahu anha, je tada upitala kako da se obrati umrlima, kako da čini dovu za njih pa joj reče Poslanik, alejhi salatu ve selam:

„Esselamu ‘ala ehli-d-dijari mine-l-mu'minine ve-l-muslimine. Ve jerhamullahu-l-mustakdimine minna ve-l-must'ehirine. Ve inna in-ša-Allahu bikum le lahikun.“ („Neka je mir na stanovnike ovih kuća, mu'mine i muslimane. Neka se Allah smiluje onima koji su umrli prije i skoro. Mi ćemo se, ako Bog da, sigurno vama pridružiti.“)[2]

U drugoj predaji se spominje: „Esselamu alejkum, stanovnici (ovih kaburova), mu'mini i muslimani, mi ćemo vam se, ako Bog da, uskoro pridružiti. Molim Allaha da nama i vama podari milost i oprost.“[3]

____________________________________________

Autor: Elvis Deumić

 

[1] Muslim, 977; Ibn Madže, 1569, 1572.

[2] Muslim, 974 / Kurdić, Muslimova zbirka hadisa – izbor, hadis broj 497, I/433-434.

[3] Muslim, 975.


Podijeli objavu

Ostavite komentar

avatar
  Obavještenja  
Obavijesti me o